• Het publieke domein

  Wij maken er werk van!

Veel gemeenten zien de druk op leefbaarheid en veiligheid toenemen. Implacement Services wordt op verschillende manieren ingezet door gemeentelijke organisaties bij de vraag: "hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in een buurt wordt bevorderd?"

 • Buurtveiligheidsteam

Het concept Buurtveiligheidsteam (BVT) is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Politie en de gemeentelijke overheid en de opleidingscentra (ROC). Een BVT bestaat uit een voor het BVT vrijgemaakte agent die wordt bijgestaan door een handhaver met verbaliserend vermogen. Dit team wordt uitgebreid met toezichthouders- en handhavers. Zo onstaat een team met een groot volume aan mankracht die echt het verschil kunnen maken! Een BVT is op straat te vinden. Opgedeeld in ploegen van 4 tot 6 medewerk(st)ers surveilleren we over straten en winkelpleinen en op de plekken waar de opdrachtgever ons graag ziet:

 • In winkelstraten en op pleinen waar sprake is van overvalgevaar;
 • Op plekken waar mensen rondhangen en daarmee het publiek een onveilig gevoel bezorgen;
 • In gebieden waar gestolen auto's en brommers worden waargenomen of waar door drank- en drugsgebruik in het openbaar een onprettige situatie ontstaat;
 • In een omgeving waar met verbaliserend vermogen een omslag moet worden gerealiseerd; denk daarbij aan ernstige vervuiling op straat en parkeeroverlast;
 • Assistentie en inzet bij grotere evenementen als de braderie, Koningsdag of bij vakantieactiviteiten.

Door de inzet van een BVT voelt de burger zich veiliger en weet de politie zich gesteund door ogen en oren op straat die het werk kunnen uitvoeren dat nodig is. Werk waarvoor de Politie en andere overheidsdiensten de tijd maar moeilijk kunnen vrijmaken en werk dat in de huidige tijd schier onbetaalbaar is geworden. Met Implacement Services wordt resultaat neergezet met relatief lage kosten.

 • Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en Toezichthouder

 

Steeds meer toezicht- en handhavingstaken worden bij de lokale overheid neergelegd. Zwerfvuil, hondenoverlast, hangjongeren en auto’s die verkeerd geparkeerd staan, zijn veel voorkomende problemen. Preventieve controle, het aanspreken van mensen op hun gedrag en parkeercontrole zorgen ervoor dat incidenten afnemen. Implacement heeft de nodige ervaring op het specialistische vakgebied van ordehandhaving op straat en is aanwezig op de juiste plekken voor gemeentes en stadsdelen.

 • Implacement Toezichthouders zijn in staat de-escalerend te handelen bij ongewenst gedrag en op te treden als ‘voorportaal’ bij professionele hulpverlening van Politie en GGD. Onze toezichthouders zijn inzetbaar in o.a. (stads)woonwijken, recreatieparken, winkelcentra, stadions, uitgaansgebieden, stations en in het Openbaar Vervoer(OV).
 • De parkeercontroleur voor parkeerovertredingen (conform de Wet Mulder) is een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Een gekwalificeerde Buitengewoon opsporingsambtenaar van Implacement kan door de inlenende organisatie worden voorgesteld aan Justitie tot beëdiging, hiermee wordt deze Boa bevoegd om te handhaven en is dan dus bevoegd om te verbaliseren. Naast parkeerovertredingen kan het hier ook bijvoorbeeld gaan om het opsporen van (kleine) milieudelicten en het handhaven van de APV.
 • Verkeersregelaars

Implacement Services heeft de beschikking over een groep medewerkers die als verkeersregelaar worden ingezet. Zij hebben de cursus Verkeersregelaar met goed gevolg afgerond en worden nu ingezet voor het regelen van verkeer bij evenementen, bouwprojecten en activiteiten op het gebied van stedelijke vernieuwing.

Onze verkeersregelaars zijn professioneel geuniformeerd en ontzorgen u met goede verkeersafwikkeling en kunnen desgewenst toegangscontrole uitoefenen en registratie van klanten en leveranciers uitvoeren.